Công ty tư vấn

Info Trung Quốc

14Năm

Chuyên sâu trong điều tra thẩm định tại Trung Quốc

Tại sao

Sử dụng thông tin của Info Trung Quốc?

Các Khu Vực

Info Trung Quốc Thu Thập
Thông Tin

Trung Quốc Đại Lục

Tiếp cận thông tin công ty và cá nhân ở Trung Quốc

Hồng Kông | Ma Cao

Toàn bộ thông tin công ty và cá nhân ở Hong Kong

Đài Loan

Thông tin công ty và cá nhân ở Trung Hoa Dân Quốc - Đài Loan
Info Trung Quốc

Hỗ Trợ

Kinh doanh tại Trung Quốc

Chìa khóa thành công khi làm việc với Trung Quốc là hiểu biết sâu sắc về hoạt động của doanh nghiệp đó ở Trung Quốc với các bên và cá nhân liên quan.

Phân tích rủi ro

Công ty mở rộng thị trường kinh doanh ở Trung Quốc sẽ có khả năng gặp rủi ro trong giao dịch, thương mại, chính trị khi chưa hiểu được ngọn ngành của khu vực đó.

Tìm hiểu nhà đầu tư

Đầu tư vào Trung Quốc có nhiều tiềm năng nhưng để xác định đối tác đầu tư thích hợp cần có thẩm định chi tiết về cổ phần và quyền sở hữu để triển khai phương pháp phù hợp và tránh rủi ro.

Giao dịch thương mại

Trong việc xuất nhập khẩu, hiểu biết về thủ tục giấy phép xuất nhập khẩu của Trung Quốc rất quan trọng vì chính phủ TQ đặt ra nhiều yêu cầu kiểm tra và chứng nhận phức tạp đối với nhiều loại hàng hóa khác nhau.

2,135 +

Info Trung Quốc hỗ trợ các nhà đầu tư, thương gia, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công ty đa quốc gia, văn phòng luật sư, kế toán, cơ quan chính phủ nhiều nước trong việc tiếp cận thông tin về Trung Quốc, Hong Kong, Macao và Đài Loan.

Các Loại Báo Cáo Của

Info Trung Quốc Hỗ Trợ

 • Thông tin công ty Trung Quốc

  Thu thập thông tin cập nhật nhất về lịch sử và tài chính của các công ty Trung Quốc Đại lục. Từ cái nhìn sâu sắc với đầy đủ thay đổi trong hồ sơ quá khứ và dữ liệu mới được nghiên cứu bởi nhóm chuyên gia của Finden Trung Quốc, báo cáo thu thập thông tin toàn diện nhất với rủi ro được chỉ ra.

 • Điều Tra Cá Nhân

  Chúng tôi kiểm tra lý lịch đối tác kinh doanh bao gồm thông tin lý lịch cá nhân, lịch sử học vấn, các vấn đề thuế, vay nợ tín dụng, lịch sử phá sản, quyền sở hữu và chức vụ trong các công ty.

 • Kiếm Tra Giấy Phép

  Info Trung Quốc xác minh giấy phép kinh doanh hoặc chứng chỉ do được chính quyền cấp tại Trung Quốc, Hong Kong, Ma Cao và Đài Loan.

 • Thông tin công ty ở Hong Kong

  Tiếp cận đầy đủ thông tin chi tiết về đăng ký và sở hữu cổ phần từ hơn 480 cơ quan chính phủ, hội đồng, ban ngành, tổ chức và cơ quan chuyên môn ở Hong Kong.

 • Thông tin công ty ở Đài Loan

  Kiểm tra thông tin lý lịch đầy đủ, cơ cấu cổ phần, thông tin tài chính, rủi ro pháp lý và uy tín tiềm ẩn của bất kỳ công ty nào đã đăng ký tại Đài Loan.

Liên Hệ Info Trung Quốc

Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bạn.

  Đăng ký để nhận được những thông tin cập nhật mới nhất.

  Chúng tôi không gửi cho bạn bất kỳ thư rác nào